Title: Optimalizace spotřeby energie z malé fotovoltaické elektrárny
Other Titles: Power load optimisation from small pholovoltaic power station
Authors: Skala, Libor
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Jindra Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22954
Keywords: fotovoltaická energie;hybridní střídač;energetická soběstačnost;řízení spotřeby.
Keywords in different language: photovoltaic energy;hybrid inverter;self-sufficiency;consumption driving.
Abstract: Rozvoj fotovoltaiky a jejich řídících systémů v posledních několika letech nabývá velkého významu. Zejména díky snižování ceny jednotlivých komponent se zrychluje návratnost investice. Mnohé instalace z počátku období rozvoje však používají \uv{zastaralé} střídače, které umí pouze transformovat síťové parametry. Moderní střídače umožňují řízení spotřeby vyrobené energie v místě případně její uchování. Cílem práce je připravit zařízení, které nahrazuje funkce moderních střídačů a zvyšuje energetickou soběstačnost domácnosti.
Abstract in different language: Photovoltaic and its driving systems became a great importance in few past years. Mainly due to the components price lowering will increase return on investment. Many plants, mostly from the early period of PVE development, use deprecated inverters that only transform current parameters. Modern inverters are able to drive local consumption or energy storage. The thesis aim is an device developing that simulates modern inverters function and increase household energy self-sufficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala_2016_Optimalizace_male_FVE.pdfPlný text práce33,56 MBAdobe PDFView/Open
062870_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,09 kBAdobe PDFView/Open
062870_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,97 kBAdobe PDFView/Open
062870_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.