Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPolívka, Pavel
dc.contributor.refereeKrutina Aleš, Ing.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:26Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-16
dc.identifier66893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22959
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na diagnostiku měřicího obvodu systémů nepřímého fakturačního měření elektrické energie. Uvádí přehled, specifikaci a základní principy měřicích systémů instalovaných v distribučních soustavách nn, vn, vvn. Popisuje možnosti diagnostických funkcí statických elektroměrů. Hlavní část se věnuje diagnostickému procesu a jeho optimalizaci. Na základě výpočtu a analýzy poruchových stavů definuje parametry pro vyhodnocení plošné i lokální on-line diagnostiky.cs
dc.format69 s. (71326 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66893-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměřicí systémcs
dc.subjectstatický elektroměrcs
dc.subjectpolopřímé měřenícs
dc.subjectnepřímé měřenícs
dc.subjectdiagnostika nepřímých měřicích systémůcs
dc.subjectvektorový diagram.cs
dc.titleDiagnostika měřicích systémů nepřímého fakturačního měřenícs
dc.title.alternativeEvaluation of uncertainty in nonconventional measurements on power systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the diagnostics of measurement systems of indirect billing electricity metering. Features an overview, specifications and basic principles of measuring systems installed in distribution systems for low, high and very high voltage. It describes possibilities diagnostic functions of static electricity meters. The main part is devoted to the diagnostic process and its optimization. Based on the calculation and analysis of fault conditions defines the parameters for evaluating the surface and local on-line diagnostics.en
dc.subject.translatedmeasuring systemen
dc.subject.translatedstatic meteren
dc.subject.translatedinstrument transformeren
dc.subject.translatedtransformer measuringen
dc.subject.translateddiagnostic of transformers metering systemsen
dc.subject.translatedvector diagrams.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Diagnostika mericich systemu neprimeho fakturacniho mereni Polivka E14N0025.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
066893_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,43 kBAdobe PDFView/Open
066893_oponent.pdfPosudek oponenta práce532,12 kBAdobe PDFView/Open
066893_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.