Title: Návrh nového elektrického rozvodu v lokalitě Stanovice pro budoucí plánovanou výstavbu
Other Titles: Design for a new electrical distribution in Stanovice location planned for future construction
Authors: Povolný, Miroslav
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22962
Keywords: kabelové vedení;námraza;podpěrný bod;průhyb vodiče;řetězovka;transformační stanice
Keywords in different language: cable power line;frost;supporting construction;conductor sag;catenary;substation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh připojení na elektrickou energii nové lokality pro výstavbu rodinných domů ve Stanovicích na základě rezervovaného příkonu, od napojení na soustavu vysokého napětí 22 kV pomocí vzdušné přípojky, přes transformační stanici a kabelové rozvody nízkého napětí ukončené v pojistkových skříních jednotlivých odběratelů. Práce je rozdělena na část zahrnující informace, nezbytné teoretické výpočty a přehledy pro správný návrh součástí vzdušného vedení vysokého napětí, samotné transformační stanice a kabelových rozvodů nízkého napětí. V části praktické je potom na základě teoretických poznatků proveden konečný návrh napájení.
Abstract in different language: The thesis is focused on the design of an electricity connection of a new locality intended for the construction of family houses in Stanovice. The proposal is worked out on the basis of the reserved power describing the connection to the 22 kV high voltage grid by using the airy connector, the transformer station and cable low voltage wiring terminated in the fuse cupboards of individual consumers. The thesis is divided into two parts. The theoretical part comprises information, necessary calculations and reviews for the correct proposal of components of the aerial high voltage lines, the substations themselves and cable distribution of low voltage. Pursuant to the theoretical knowledge the final proposal of power supply is carried out in the practical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Navrh noveho el. rozvodu v lokalite Stanovice.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
066898_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,82 kBAdobe PDFView/Open
066898_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,23 kBAdobe PDFView/Open
066898_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.