Title: Nové způsoby přenosu elektřiny z velkých větrných parků
Other Titles: New Methods of Electric Energy Transfer from large Wind Power Plants
Authors: Jaura, Lukáš
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22964
Keywords: větrné elektrárny;větrný park;offshore;onshore;p2g;hvdc;elektrizační soustava;přenosová síť;akumulace.
Keywords in different language: wind power plant;wind park;offshore;onshore;p2g;hvdc;electricity system;transmission system;accumulation.
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na nové způsoby přenosu elektřiny z velkých větrných parků. Text je rozdělen do tří částí; první se zabývá základní problematikou větrných elektráren a jejich vlivu na elektrizační soustavu, druhá část se popisuje HVDC technologii, která se jeví jako velmi perspektivní druh přenosu elektrické energie z velkých větrných parků. Třetí část popisuje technologii přeměny elektrické energie na plyn "Power to Gas". Závěrem jsou diskutovány ostatní technologické možnosti způsobů akumulace elektrické energie z velkých větrných parků.
Abstract in different language: The presented Master´s Thesis is focused on new ways of evacuating power from large wind farms. The text is divided into three parts. The first part is focused on the basic problematic of wind turbines and their impact on the electricity system, the second part describes the HVDC technology that seems to be very promising way of transmitting electric power from the large wind farms. The third part is oriented on the Power to Gas technology which transforms electrical energy to gas. Finally, other technological options how to accumulate electricity from large wind farms are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaura_Lukas_E13N0024K.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
066901_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,27 kBAdobe PDFView/Open
066901_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,9 kBAdobe PDFView/Open
066901_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce359,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.