Title: Návrh malé vodní elektrárny Bublava
Other Titles: Project of small hydro power station Bublava
Authors: Kavalírová, Petra
Advisor: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Majer Viktor, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22968
Keywords: vodní elektrárna;turbína;průtok;projekt;rámcová matice;síťový graf;poplatky;legislativa;finanční návratnos;vodní potrubí;náklady;investice
Keywords in different language: water power plant;turbine;flow;project;framework matrix;network graph;charges;legislation;financial return;water pipes;costs;investment
Abstract: Práce se zabývá ekonomickou návratností znovuvybudování malé vodní elektrárny v lokalitě, kde v první polovině 20. století dříve existovala. Řeší vlastní zpracování projektu, ekonomické, ekologické a legislativní aspekty.
Abstract in different language: The work deals with the economic viability of rebuilding the small hydroelectric power plants in the area, where in the first half of the 20th century. century previously existed. I'm dealing with custom processing project, the economic, environmental and legislative aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka final.pdfPlný text práce7,53 MBAdobe PDFView/Open
066907_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,22 kBAdobe PDFView/Open
066907_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,83 kBAdobe PDFView/Open
066907_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce310 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.