Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorMachala, Lubomír
dc.contributor.refereeNoháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:32Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:32Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier66911
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22971
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení úpravy napájení elektrickou energií průmyslového areálu. Je zde řešen postup návrhu napájecího transformátoru, přípojného napájecího vedení. Dále pak dimenzování stávajících a nových elektrických odboček z nových nízkonapěťových rozvoden, včetně kontroly jednotlivých jistících prvků. U transformátorových stanic je ještě řešena centrální kompenzace účiníků. V závěru práce se zabývám provedením přípojného napájecího vedení z napájecí stanice, které je kombinací venkovního a kabelového vedení.cs
dc.format65 s. (73976 znaků), iii. s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjecttransformátorová stanicecs
dc.subjectkompenzace účiníkucs
dc.subjectdimenzování napájecího vedenícs
dc.subjectdimenzování vodičůcs
dc.subjectkabelové vedenícs
dc.subjectvenkovní vedenícs
dc.titleÚprava napájení areálu Přátelství elektrickou energiícs
dc.title.alternativeArrangement of the electric Energy Feeding of the Areal Friendshipen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSubmitted master thesis is focused on a solution for adjustments regarding supplying of industrial areas with power. It deals with the procedure of designing a power inductor, the connecting power lines. And furthermore with dimensioning of already existing and new electrical branches and new low-voltage substations including a check of each protection element. Transformer stations also deal with central power correction. In the ending of the work I focus on an execution of connecting power line from power station which is a combination of outdoor and cable lines.en
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translatedtransformer stationen
dc.subject.translatedpower-factor correctionen
dc.subject.translatedsizing of power linesen
dc.subject.translatedcable sizingen
dc.subject.translatedcable lineen
dc.subject.translatedoverhead linesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E14N0019KTisk.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFView/Open
066911_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,59 kBAdobe PDFView/Open
066911_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,86 kBAdobe PDFView/Open
066911_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.