Název: Analýza možností změny topologie distribuční soustavy s ohledem na velikost vyrovnávacího proudu
Další názvy: Possibilities of distribution system reconfiguration with regard to a circulating current
Autoři: Hlavnička, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kašpírek Martin, Ing. PhD.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22974
Klíčová slova: distribuční soustava;rekonfigurace;kruhování;vyrovnávací proud;úsekový odpínač
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;network reconfiguration;fielder interconnection;circulating current;sectionalizing switch
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rozborem a stanovením bezpečných spínacích podmínek při rekonfiguraci sítí 22 kV a 110 kV distribuční soustavy, v závislosti na rozdílovém úhlu fázorů spínaných napětí. Práce obsahuje rozbor závislosti rozdílového úhlu fázorů spínaných napětí na zatížení vývodů 22 kV a lokální výrobě v těchto sítích. Dále predikci rozkladu vyrovnávacího proudu v sítích 110 kV, která je podložená měřením v rozvodně 110 kV Veselí. Výstupem práce je nástroj pro predikci rozkladu vyrovnávacího proudu v síti 110 kV, pro spínání v rozvodnách 110 kV Tábor, Pacov, Veselí a Hradec. Práce vznikla za podpory společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the study of 22 kV and 110 kV network reconfiguration with respect of voltage phasor angle difference between switched substations. This thesis describes dependence of voltage phasor angle on load of middle voltage lines and local production. Next part is focused on prediction of circulating current distribution between HV power lines. This prediction is based on measurement in substation 110 kV Veselí. Output of this thesis is tool (in program Microsoft Excel 2010), which predicts decomposition of circulating current in high voltage lines, for switching in substations Tábor, Pacov, Veselí and Hradec. This work was made in cooperation with company E.ON Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
160418_Diplomova prace Hlavnicka_V21_final.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066992_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce448,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066992_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066992_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce274,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.