Title: Elektrická pevnost vzduchového dielektrika v závislosti na tlaku a stupni nehomogenity pole
Other Titles: Air dielectric strength depending on the pressure and the degree of the field inhomogeneity
Authors: Růžička, Martin
Advisor: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22978
Keywords: vzduchové dielektrikum;elektrická pevnost;stupeň homogenity elektrického pole;přeskokové napětí;elektrický výboj
Keywords in different language: air dielectric;electric strength;degree of uniformity of electric field;breakdown voltage;electric discharge
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku elektrické pevnosti vzduchového dielektrika. Zkoumá teorii elektrických výbojů ve vzduchu a zabývá se teoreticky i experimentálně především vlivem tlaku a nehomogenity elektrického pole na elektrickou pevnost vzduchového dielektrika.
Abstract in different language: The master thesis presents the electric strength of air dielectric. It deals with the theory of electric discharge in the air and it is theoretically and experimentally focused on influence of pressure and the degree of uniformity of electric field on the electric strength.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Ruzicka_Martin.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
066997_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,89 kBAdobe PDFView/Open
066997_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,06 kBAdobe PDFView/Open
066997_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.