Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRot David, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDušek, Milan
dc.contributor.refereeJiřinec Stanislav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:38Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-11
dc.identifier66999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22980
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na porovnání indukčního ohřevu nanovrstev působením podélného a příčného elektromagnetického pole. Porovnání je provedeno na základě vzniku Joulových ztrát a teploty v nanovrstvě v závislosti na frekvenci. Závěr práce je věnován verifikaci numerického modelu s měřením reálného modelu. Numerické modely jsou řešeny v simulačním softwaru ANSYS 17.0 Elektromagnetics a Workbench.cs
dc.format65 s. (57 103 znaků), 10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66999-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectpoyntingův vektorcs
dc.subjectvektorový potenciálcs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjecthloubka vnikucs
dc.subjectpodélné elektromagnetické polecs
dc.subjectpříčné elektromagnetické polecs
dc.subjectjoulovy ztrátycs
dc.subjectnanovrstvycs
dc.subjectansys.cs
dc.titleIndukční ohřev nanovrstevcs
dc.title.alternativeInduction heating of nanolayersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented master thesis is focus on compares induction heating of nanolayers in the longitudinal and transverse electromagnetic field. The comparison is focused on the Joule losses and temperature nanolayers depending on the frequency. The conclusion is devoted to verification of numerical model with measurements of real model. Numerical models are designed in simulation software ANSYS 17.0 Elektromagnetics a Workbench.en
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedpoynting vectoren
dc.subject.translatedvector potentialen
dc.subject.translatedheat transferen
dc.subject.translateddepth of penetrationen
dc.subject.translatedlongitudinal electromagnetic fielden
dc.subject.translatedtransverse electromagnetic fielden
dc.subject.translatedjoule lossesen
dc.subject.translatednanolayersen
dc.subject.translatedansys.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Milan_Dusek.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
066999_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,26 kBAdobe PDFView/Open
066999_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,08 kBAdobe PDFView/Open
066999_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.