Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMüllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNovotný, Ondřej
dc.contributor.refereeMartínek Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:39Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:39Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-16
dc.identifier67000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22981
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na reprodukovatelnost testů impulzním napětím. Zabývá se základními principy výstavby elektrického výboje v nehomogenním poli a faktory ovlivňujícími chování izolačního média při výbojové činnosti. Následně jsou v diplomové práci rozebrány statistické metody použité k vyhodnocení výbojové činnosti. Dále práce objasňuje princip výstavby napěťových impulzů pomocí rázového generátoru. Součástí práce je také experimentálně provedený výzkum zaměřující se na obtížně interpretovatelné testy impulzním napětím za použití statistických nástrojů k jejich vyhodnocení.cs
dc.format90 s. (85 894 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectimpulzní napětícs
dc.subjectatmosférický impulzcs
dc.subjectrázový generátorcs
dc.subjectprostorový nábojcs
dc.subjectionizacecs
dc.subjectelektrická pevnostcs
dc.subjectkoeficient nehomogenitycs
dc.subjectelektrické pole.cs
dc.titleInterpretace testů impulzním napětímcs
dc.title.alternativeInterpretation of Impulse Testsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis study is focused on the reproducibility of the test impulse voltage. It deals with the basic principles of construction of an electrical discharge in an inhomogeneous field and the factors influencing the behavior of the insulating medium during discharge activity. Subsequently, the thesis analyzed the statistical methods used to evaluate the discharge activity. The work also illustrates the principle construction of voltage impulses through the impulse voltage generator. The paper also carried an experimental research focusing on the difficult to interpret impulse voltage tests using statistical tools to evaluate them.en
dc.subject.translatedimpulse voltageen
dc.subject.translatedlightning impulseen
dc.subject.translatedimpulse generatoren
dc.subject.translatedspace chargeen
dc.subject.translatedionizationen
dc.subject.translatedelectrical strengthen
dc.subject.translatedcoefficient of inhomogeneityen
dc.subject.translatedelectric field.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interpretace testu impulznim napetim.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
067000_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,1 kBAdobe PDFView/Open
067000_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,06 kBAdobe PDFView/Open
067000_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.