Title: Jištění fotovoltaických zdrojů
Other Titles: Photovoltaic source protection
Authors: Zobal, Petr
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22982
Keywords: jištění;dimenzování;fotovoltaický článek;fotovoltaický zdroj
Keywords in different language: protection;dimensioning;photovoltaic cell;photovoltaic source
Abstract: Předmětem diplomové práce je přiblížit problematiku jištění fotovoltaických zdrojů a navrhnout na modelovém příkladě jištění stejnosměrných a střídavých rozvodů a přípojného kabelu. Práce obsahuje základní parametry a charakteristiky fotovoltaických článků a panelů. Dále jsou zde uvedeny možnosti provozu fotovoltaických zdrojů a uvádí podmínky připojitelnosti do distribuční soustavy. Druhou hlavní částí jsou způsoby jištění stejnosměrných rozvodů s ohledem na poruchy a extrémní provozní stavy fotovoltaických panelů. Poslední částí je posoudit jištění a volbu průřezu vedení pro připojení fotovoltaické elektrárny s ohledem na provozní náklady. V návaznosti na to, na modelovém příkladě fotovoltaické elektrárny je proveden kompletní návrh jištění stejnosměrných rozvodů, střídavých rozvodů a přípojného kabelu.
Abstract in different language: The subject of the thesis is to bring the issue of protection of photovoltaic sources and to design protection of DC and AC wiring and connecting cable of a photovoltaic source. The thesis contains basic parameters and characteristics of photovoltaic cells and panels. Furthermore, there are presented operating modes of photovoltaic power plants and conditions for connectivity to the grid. The next part deals with methods for protection of DC wirings with respect to disturbances and extreme operating conditions of photovoltaic panels. The last part deals with protection and the choice of cable cross-section for connecting photovoltaic power plants with regard to operating costs. Following this, design of DC and AC wiring protection and connecting cable of a PV plant is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zobal Petr_Jisteni fotovoltaickych zdroju.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
067001_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,6 kBAdobe PDFView/Open
067001_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,16 kBAdobe PDFView/Open
067001_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce307,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.