Title: Možnosti zvýšení výkonu a využití vyrobené energie z malých fotovoltaických elektráren
Other Titles: Increase of power and utilization of produced energy of small photovoltaic power plants
Authors: Ranc, David
Advisor: Jiřinec Stanislav, Ing.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22983
Keywords: fotovoltaika;solární článek;fotovoltaický panel;string;solární elektrárna;defekt;solid state relé;modbus.
Keywords in different language: photovoltaics;solar cell;photovoltaic panel;string;solar power plant;defekt;solid state relay;modbus.
Abstract: Předložená diplomová práce mapuje různé druhy defektů fotovoltaických článků i panelů. V práci je zhodnoceno porovnání výroby elektrické energie ze dvou různě ošetřených stringů malé fotovoltaické elektrárny. V závěrečné části práce se nachází návrh optimalizace přetoků do distribuční sítě využitím solid state relé, které je řízeno programovatelným obvodem.
Abstract in different language: The master thesis examines different types of defects which may occur on photovoltaic panels and cells. The comparison of generated electrical energy from two differently treated strings is evaluated in the thesis. In the final part is the design of optimization of overflows into a distribution network using solid state relay which is operated by programmable controller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - David Ranc.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
067002_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,05 kBAdobe PDFView/Open
067002_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,87 kBAdobe PDFView/Open
067002_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.