Title: Návrh studeného kelímku pro tavení oxidů kovů
Other Titles: Design cold crucible for melting metal oxides
Authors: Urban, Miroslav
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22985
Keywords: studený kelímek;jouleovy ztráty;chladící segment;tavící frekvence;elektromagnetické pole;tepelné pole
Keywords in different language: cold crucible;joule losses;cooling segment;melting frequency;electromagnetic field;thermal field
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem indukčního studeného kelímku pro tavení oxidů kovů. V první části práce je rozebrána teorie způsobů přestupu tepla všemi třemi způsoby, tedy vedením, prouděním a sáláním. Další část práce je zaměřena na teorii elektromagnetického pole, kde jsou odvozeny vlnové rovnice a rovnice pro magnetický vektorový potenciál. Dále následuje část s teoretickým rozborem segmentových studených kelímků. Následující části práce se pak již přímo zabývají návrhem a následným modelem studeného kelímku pro tavení oxidu hlinitého, na závěr jsou pak předloženy a zhodnoceny výsledky z těchto numerických modelů.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with design of induction cold crucible for melting metal oxides. First part is focused on the theory of all options of the heat transfer, namely conduction, convection and radiation. Next part deals with theory of electromagnetic field, where the equation for magnetic vector potential and wave equitations are derived. Next part describes theory of segmental cold crucibles. The next followed parts are then directly focused on the design and modelling of cold crucible for melting aluminium oxide. In the conclusion there is an evaluation of the results of the numerical models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Miroslav_Urban.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
067004_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,4 kBAdobe PDFView/Open
067004_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,59 kBAdobe PDFView/Open
067004_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.