Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorPabian, Štěpán
dc.contributor.refereeHejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:42Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier67006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22987
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh opatření vedoucí ke snížení dosažitelného výkonu teplárny v době nízkých, nebo záporných cen elektřiny. V první části této diplomové práce je popsána obecně teorie problematiky provozu tepláren. Je zde popsáno teplárenství a jeho vývoj, princip tepláren a jejich jednotlivá technologická zařízení. Dále jsou formou teorie popsány způsoby snižování výkonu tepláren v závislosti na jejich technologických možnostech. V praktické části jsou vypočteny provozní parametry teplárny a elektrárenských bloků typu 200 MW a jsou porovnány mezi sebou. Jako poslední bod je výpočet návrhu akumulace v teplárně.cs
dc.format64 s. (66 321 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67006-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzáporné cenycs
dc.subjectelektřinacs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectsnížení výkonucs
dc.subjectdosažitelný výkoncs
dc.titleNávrhy opatření vedoucí ke snížení dosažitelného výkonu teplárny v době nízkých, nebo záporných cen elektřinycs
dc.title.alternativeThe arrangements for reduction of attainable capacity in thermal power station at the time of low or even negative prices of elektricityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis is focused on the design measures to reduce the maximum power of thermal power plant in times of low or negative electricity prices. In the first part of this thesis is described the theory of thermal power plants. There is described heating industry and its development, the principle of heating plants and their individual technological equipment. Further form of theory describes ways of reducing power of the heating plants depending on their technological possibilities. In the practical part are calculated operating parameters of the heating plant and 200 MW power plant blocks and are compared with each other. At the end is the calculation of the draft accumulation at the plant.en
dc.subject.translatednegative pricesen
dc.subject.translatedelectricityen
dc.subject.translatedheating planten
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedpower reductionen
dc.subject.translatedachievable performanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Stepan Pabian.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
067006_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce294,12 kBAdobe PDFView/Open
067006_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,38 kBAdobe PDFView/Open
067006_oponent.pdfPosudek oponenta práce565,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.