Title: Optimalizace tvaru segmentů u studeného kelímku pro tavení oxidů kovů
Other Titles: Optimization the shape of segments of a cold crucible for melting metal oxides
Authors: Souček, Petr
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22988
Keywords: elektromagnetické pole;maxwellovy rovnice;vlnové rovnice;poyntingův vektor;kelímkové pece;studený kelímek;optimalizace segmentů;účinnost indukční pece;numerický model.
Keywords in different language: electromagnetic field;maxwell equations;wave equations;poyting's vector;induction furnace;cold crucible;segment optimisation;efficiency of induction furnace;numerical model.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a zhodnocení vlivu tvaru segmentů studeného kelímku na jeho účinnosti.
Abstract in different language: The final theses is focused on an optimization and evaluation of segment shape influence on efficiency of cold crucible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace_tvaru_segmentu_u_studeneho_kelimku_pro_taveni_oxidu_kovu_PETR_SOUCEK.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
067007_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,76 kBAdobe PDFView/Open
067007_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,66 kBAdobe PDFView/Open
067007_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.