Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorBezděk, Tomáš
dc.contributor.refereeJiřinec Stanislav, Ing.
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:43Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-10
dc.identifier67010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22991
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na elektrotepelné technologie a vznik technologického tepla přeměnou elektrické energie. Jsou zde přehledně a stručně popsány jednotlivé metody ohřevů od klasických až po moderní. Na konci druhé kapitoly je řešen příklad na ohřev válcové vsázky. Dále je zde z různých hledisek provedeno porovnání zdrojů technologického tepla. Část práce je věnována technologii studeného kelímku a vysokoteplotnímu tavení elektricky vodivých i nevodivých materiálů. Na závěr práce je provedena úvaha o perspektivě elektrotepelných technologií s přihlédnutím k hospodárnosti, účelnosti a efektivitě.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttechnologické teplocs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectstudený kelímekcs
dc.subjectvysokoteplotní tavenícs
dc.subjectperspektivacs
dc.titlePřednosti elektrotepelných technologiícs
dc.title.alternativeAdvantages of contemporary electrothermal technologiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is focused on electrothermal technology and generation of technological heat by conversion of electrical energy. Very clearly and briefly are described heating methods from classical to modern. At the end of the second chapter is solved induction heating of cylindrical material. Sources of technological heat are compared from different aspects. One section of the work is devoted to the technology of cold crucible. There is described melting of conductive and non-conductive materials with high temperature of melting. Consideration about perspective of electrothermal technology with regard to economy, efficiency and effectiveness is performed at the end of this work.en
dc.subject.translatedtechnological heaten
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedcold crucibleen
dc.subject.translatedhigh temperature meltingen
dc.subject.translatedperspectiveen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prednosti elektrotepelnych technologii.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
067010_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,43 kBAdobe PDFView/Open
067010_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,34 kBAdobe PDFView/Open
067010_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce302,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.