Title: Vliv otvorů v přístrojovém krytu na účinnost stínění
Other Titles: Influence of apertures in an enclosure for the shielding effectiveness
Authors: Čutka, Václav
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22993
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;účinnost stínění;vzdálené/blízké pole;intenzita elektrického pole;kritická frekvence;absorbér;dutinová rezonance
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;shielding effectiveness;far/near field;electric field strength;critical frequency;absorber;cavity resonance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem otvorů na celkovou účinnost stínění. Otvory jsou umístěny na čelní desce krytu a mají pro porovnání stejnou výslednou plochu. Kruhové otvory mají představovat odlišné varianty provedení ventilace a štěrbiny spíše netěsnosti (např. nedokonalosti v překrytí). Cílem je navrhnout a otestovat různé druhy otvorů v různých pozicích a stanovit tak, jak moc ovlivňují útlum stínění. Obsahem práce je také teoretický popis elektromagnetické kompatibility, účinnosti stínění, vlivu otvorů a netěsností na útlum stínění. V neposlední řadě jsou zde shrnuty také normy určené pro měření. Závěr této diplomové práce pojednává o naměřených výsledcích.
Abstract in different language: This thesis is focused on the effect of apertures on shielding effectiveness. The apertures are in front of the cover plate and have for comparison all the same area. Circular apertures represent different types of ventilation and slots represent some inhomogenities. The purpose is to propose different types of apertures in different positions, assessments and to test their effect of shielding effectiveness. Content of this thesis is theoretical description of electromagnetic compatibility, shielding effectiveness, effect of apertures and inhomogeneities, standards for measuring. The end of this work discusses measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vaclav_Cutka 2016.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
067013_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,28 kBAdobe PDFView/Open
067013_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,54 kBAdobe PDFView/Open
067013_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce327,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.