Title: Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
Other Titles: Energy performance certificate formation
Authors: Kroupar, Jan
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Plecháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22995
Keywords: certifikace budov;průkaz energetické náročnosti budovy;referenční budova;penb;leed;phi
Keywords in different language: certification of buildings;energy performance certificate formation;reference building;penb;leed;phi.
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části je popsána energetická certifikace budov. Jsou zde popsány volitelné certifikace. Více je zde popsána certifikace platná v České republice, a to průkaz energetické náročnosti budovy. Ve druhé části je vytvořen průkaz energetické náročnosti budovy pro konkrétní budovu. Ve třetí části jsou stanoveny návrhy pro snížení energetické náročnosti dané budovy. Na závěr je provedeno zhodnocení pro tvorbu energetické náročnosti.
Abstract in different language: This thesis is divided into four basic parts. The first part describes the energy certification of buildings. There are described optional certification. More is discussed here is the certification valid in the Czech Republic and Energy Performance Certificate. In the second part is formed Energy Performance Certificate for the specific building. In the third part are determined suggestions for reducing energy performance of the building. In conclusion is accomplished evaluation for the creation of energy efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Kroupar_2016.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
067015_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce313,69 kBAdobe PDFView/Open
067015_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,59 kBAdobe PDFView/Open
067015_oponent.pdfPosudek oponenta práce354 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.