Title: Vývoj energetických zdrojů a přenosových soustav v Evropě
Other Titles: Evolution of the Power Sources and the Transfer Systems in Europe.
Authors: Hraba, Tomáš
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22997
Keywords: evropská elektroenergetika;přenosová soustava;provozovatel přenosové soustavy;propojené přenosové soustavy;energetické zdroje.
Keywords in different language: power engineering in europe;transmission system;transmission system operator;interconnected transmission system;power sources.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu energetických zdrojů a přenosových soustav v Evropě. V první kapitole je rozebráno propojení přenosových soustav v Evropě. Druhá kapitola se zabývá současným a budoucím rozvojem přenosových soustav v Evropě. Na ni navazuje kapitola, kde je zpracována problematika mezinárodních transferů elektřiny. Následně jsou rozebrány zdroje energie a potenciál evropských lokalit ve výrobě elektřiny z OZE. V závěru je popsán předpokládaný vývoj evropské energetiky do roku 2050.
Abstract in different language: This thesis is focused on analysis of the power sources and the transmission systems in Europe. The first chapter contains analysis of the interconnected transmission system in Europe. The second chapter deals with actual and future expansion of the transmission system in Europe. Next chapter is about international transfers of electricity. Subsequent chapter describes power sources and individual potential of renewable sources of energy in the European region. In the end, there is described a hypothetical evolution of the power engineering in Europe till 2050.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,73 MBAdobe PDFView/Open
067017_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,88 kBAdobe PDFView/Open
067017_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,11 kBAdobe PDFView/Open
067017_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce312,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.