Title: Aktuální stav technologie osvětlování pomocí zdrojů založených na LED
Other Titles: Actual state of lightening technology based on LED sources.
Authors: Bartoníček, Ondřej
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Raková Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22999
Keywords: světelná technika;světelný zdroj;svítidlo;svítivost;světelný tok;prostorový úhel;jas;osvětlení;měrný výkon
Keywords in different language: lighting technology;light source;light fitting;luminosity;luminous flux;solid angle;brightness;lighting;specific power
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá světelnou technikou, zejména světlem emitujícími diodami. V první kapitole jsou představeny základní světelně technické veličiny a světelné zdroje. Součástí této práce je také navržený soubor měření, jehož výsledky slouží k porovnání základních světelných zdrojů a jejich světelně technických parametrů. V další části jsem vytvořil návrh osvětlovací soustavy se zářivkovými a LED trubicemi. Tyto návrhy osvětlení posléze porovnávám. V závěrečné části jsem zhodnotil technologii LED a její užitečnost v praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the lighting technology, particularly light-emitting diodes. In the first chapter I introduce the basic photometric parameters and light sources. Included in this work is also a proposed set of measurements, whose results are used to compare the basic light sources and their light-technical parameters. In the next section I created a draft of a lighting system with LED and a draft of fluorescent tubes. Subsequently I compare the two drafts. In the final section, I evaluate LED technology and its usefulness in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bartonicek.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFView/Open
067162_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,75 kBAdobe PDFView/Open
067162_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,56 kBAdobe PDFView/Open
067162_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.