Title: Aplikace různých generací fotovoltaických panelů
Other Titles: Application of different generation of PV panels
Authors: Batěk, Tomáš
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23001
Keywords: obnovitelný zdroj energie;spektrum solárního záření;solární záření;intenzita solárního záření;fotoelektrický jev;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotovoltaický systém;účinnost
Keywords in different language: renewable resources of energy;solar spectrum;solar radiation;intensity of solar irradiance;photoelectric effect;photovoltaic cell;photovoltaic panel;photovoltaic system;efficiency;amount of produced energy
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na jednotlivé generace fotovoltaických panelů. Na začátku této práce jsou uvedeny základní informace o zdroji a vlastnostech solárního záření. Dále jsou zde popsány technické možnosti využití solárního záření. Následně jsou v této práci vysvětleny vlastnosti jednotlivých generací fotovoltaických panelů spolu s jejich vzájemným porovnáním. Výstupem je praktické porovnání a zhodnocení vlastností vybraných fotovoltaických panelů a návrh fotovoltaického systému.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the individual generations of photovoltaic panels. At the beginning of this work, there are given basic information about the source and characteristics of solar radiation. There are also described the technical possibilities of using solar radiation. Consequently in this thesis there are explained the characteristics of each generation of photovoltaic panels, together with their mutual comparison. The output is a practical comparison and evaluation of properties of selected photovoltaic panels and proposal of photovoltaic system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tomas_Batek.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
067164_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,65 kBAdobe PDFView/Open
067164_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,38 kBAdobe PDFView/Open
067164_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.