Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorTřísková, Gabriela
dc.contributor.refereeBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-31
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:48Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:48Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier67165
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23002
dc.description.abstractDiplomová práce předkládá návrh fotovoltaického systému pro zásobování rodinného domu teplou užitkovou vodou. Vysvětluje přeměnu slunečního záření a možnosti jeho energetického využití. Seznamuje s principem, výrobou a použitím fotovoltaických článků. Uvádí rozdělení, vlastnosti, realizaci a konstrukční řešení fotovoltaických systémů. Hlavním přínosem je samotný návrh fotovoltaického systému pro konkrétní rodinný dům. Závěrečná část porovnává dva navržené fotovoltaické systémy z hlediska energetického, ekonomického a ekologického.cs
dc.format65 s. (74 554 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsluneční zářenícs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectohřev tuv.cs
dc.titleNávrh fotovoltaického systému pro zásobování rodinného domu TUVcs
dc.title.alternativeProject of FV system used for family house supply hot wateren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis presents the project of photovoltaic system, which is used for hot water supplying of a family house. It explains the conversion of sunlight and possibilities of its energy use. This thesis also describes the principle of producing and using photovoltaic cells. It introduces the division, properties, the implementation and the structural design of photovoltaic systems. The main contribution of the thesis is the design of photovoltaic system for specific house. The final section of the thesis compares two designed photovoltaic systems from energy, economic and environmental aspects.en
dc.subject.translatedsolar radiationen
dc.subject.translatedsolar energyen
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedwater heating.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navrh FVS pro zasobovani rodinneho domu TUV.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
067165_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,95 kBAdobe PDFView/Open
067165_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,16 kBAdobe PDFView/Open
067165_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.