Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKacerovská, Kristýna
dc.contributor.refereeŠčerba Eduard, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T08:15:49Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:15:49Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier67166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23003
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá solární energií, jejími druhy, dostupností a využitím. Také se zabývá fotovoltaickými systémy, elektrickými ohradníky a napájecími systémy. Dále tato diplomová práce popisuje návrh solárního systému pro odloučenou pastvinu a napájecí systém, kde jsou vybrány vhodné komponenty.cs
dc.format81 s. (96 427 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectfotovoltaické systémycs
dc.subjectelektrické ohradníkycs
dc.subjectnapájecí systémycs
dc.subjectnávrh.cs
dc.titleNávrh solárního systému pro odloučenou pastvinucs
dc.title.alternativeProject of solar system for isolated pastureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with solar energy, types, availability and using. It also deals with photovoltaic systems, electric fences and power systems. Next this diploma thesis describes the design of a solar system for the separated pasture and power system, where the selected suitable components.en
dc.subject.translatedsolar energyen
dc.subject.translatedphotovoltaic systemsen
dc.subject.translatedelectric fencesen
dc.subject.translatedpower systemsen
dc.subject.translatedproposal.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kacerovska_Kristyna.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
067166_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,79 kBAdobe PDFView/Open
067166_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,87 kBAdobe PDFView/Open
067166_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.