Title: Reakce odrušovacích prvků na přepěťové impulzy
Other Titles: Reaction of interference suppression devices to overvoltage impulses
Authors: Šmolík, Pavel
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23007
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;rušivé signály;odrušovací prostředky;galvanická vazba;feristor;filtr
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;interfering signals;suppressors;galvanic coupling;feristor;filter
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku šíření rušivých vysokofrekvenčních signálů. Dále je uveden přehled prostředků používaných k odrušení těchto signálů. V další části je provedeno praktické měření schopností odrušovacích prostředků odrušovat tyto rušivé signály a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: This thesis is focused on problemality of spreading interfering high frequency signals. Overview of tools used to supress these interfering signals is presented. Then measuring of these tools is provided with commented results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_Smolik.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
067170_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,83 kBAdobe PDFView/Open
067170_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,17 kBAdobe PDFView/Open
067170_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.