Title: Jednotka displeje pro elektromotokáru
Other Titles: Display unit for electric kart
Authors: Sova, Martin
Advisor: Elis Luděk, Ing.
Referee: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23014
Keywords: elektromotokára;motokára;automotive;přístrojový panel;mikrokontrolér;stm32f7;displej;provozní data;ukládání dat;can sběrnice;a/d převodník
Keywords in different language: electric kart;kart;automotive;dashboard;microcontroller;stm32f7;display;operating data;data storage;can bus;a/d converter
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednotky displeje pro elektromotokáru. Jednotka displeje obsahuje ovládací tlačítka a displej pro zobrazování dat. Dalšími popisovanými funkcemi jednotky v této práci je měření provozních veličin, ukládání provozních dat, připojení na CAN sběrnici a bezdrátový přenos dat. V závěrečné části práce je oživení jednotky. Schémata zapojení jednotky displeje a řídící software jsou součástí přílohy diplomové práce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of the dashboard for electric kart. The dashboard includes control buttons and display for displaying data. Other of the described functions in the thesis is measurement of operating values, operational data storage, connection to the CAN bus a wireless data transmission. The final part is commissioning of the unit. The schematics diagram and control software are included in thesis as attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martin Sova.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
066953_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,4 kBAdobe PDFView/Open
066953_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,5 kBAdobe PDFView/Open
066953_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.