Název: Média v Izraeli
Další názvy: The Media of Israel
Autoři: Bezděkovská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2302
Klíčová slova: média;Izrael;žurnalistika;zpravodajství;publicistika;zkreslení;cenzura;vojenský cenzor;Ha-arec;Jedi'ot achronot;Ma'ariv;Jisra'el ha-jom
Klíčová slova v dalším jazyce: media;Israel;journalism;journalism;defacement;censorship;military censor;Haaretz;Yedioth Ahronoth;Ma'ariv;Israel Hayom
Abstrakt: Práce přináší komplexní průzkum izraelských sdělovacích prostředků, které publikují zpravodajství, jeho analýzy nebo publicistická hodnocení. Sleduje trendy v tradičních médiích (novinách, rozhlasu a televizi) a analyzuje poslední vývoj v těchto sdělovacích prostředcích a jejich politickém a společenském zaměření. Práce uvádí základní údaje o historii médií, jejich typu, politické, ideologické či náboženské orientaci, popularitě, vlastnictví a zároveň také o jejich financování a řízení. Opomenut nezůstává cizojazyčný a religiózní tisk ani způsob, kterým se média prezentují na novém poli masové komunikace - internetu. Poslední část práce je pak zaměřena na specifika izraelských médií, vyplývající ze zvláštní bezpečnostní situace státu a na to, jak tato situace ovlivňuje zpravodajství uvnitř Izraele, ale i mezinárodní mínění (prezentované v zahraničních médiích) o něm.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focusing on evolution and current status of media in Israel. It puts forward a report about history and examines trends and recent transformations in them. Main intention is to provide a comprehensive survey of the traditional media (newspapers, radio and television), which publishes news and current affairs or analysis of socio-political situation. Thesis present basic information on media type, their political, ideological and religious orientation, popularity, ownership, regulation and funding. Attention is also paid to the new field of mass communication - the Internet. Mentioned are both foreign language and religious press based in Israel. The last part of the thesis deals with specifics of the Israeli media which arising from the complicated security situation of the state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Media v Izraeli.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezdekovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezdekovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezdekovska.pdfPrůběh obhajoby práce138,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.