Title: Média v Izraeli
Other Titles: The Media of Israel
Authors: Bezděkovská, Lucie
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2302
Keywords: média;Izrael;žurnalistika;zpravodajství;publicistika;zkreslení;cenzura;vojenský cenzor;Ha-arec;Jedi'ot achronot;Ma'ariv;Jisra'el ha-jom
Keywords in different language: media;Israel;journalism;journalism;defacement;censorship;military censor;Haaretz;Yedioth Ahronoth;Ma'ariv;Israel Hayom
Abstract: Práce přináší komplexní průzkum izraelských sdělovacích prostředků, které publikují zpravodajství, jeho analýzy nebo publicistická hodnocení. Sleduje trendy v tradičních médiích (novinách, rozhlasu a televizi) a analyzuje poslední vývoj v těchto sdělovacích prostředcích a jejich politickém a společenském zaměření. Práce uvádí základní údaje o historii médií, jejich typu, politické, ideologické či náboženské orientaci, popularitě, vlastnictví a zároveň také o jejich financování a řízení. Opomenut nezůstává cizojazyčný a religiózní tisk ani způsob, kterým se média prezentují na novém poli masové komunikace - internetu. Poslední část práce je pak zaměřena na specifika izraelských médií, vyplývající ze zvláštní bezpečnostní situace státu a na to, jak tato situace ovlivňuje zpravodajství uvnitř Izraele, ale i mezinárodní mínění (prezentované v zahraničních médiích) o něm.
Abstract in different language: Thesis is focusing on evolution and current status of media in Israel. It puts forward a report about history and examines trends and recent transformations in them. Main intention is to provide a comprehensive survey of the traditional media (newspapers, radio and television), which publishes news and current affairs or analysis of socio-political situation. Thesis present basic information on media type, their political, ideological and religious orientation, popularity, ownership, regulation and funding. Attention is also paid to the new field of mass communication - the Internet. Mentioned are both foreign language and religious press based in Israel. The last part of the thesis deals with specifics of the Israeli media which arising from the complicated security situation of the state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Media v Izraeli.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Bezdekovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,33 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,95 kBAdobe PDFView/Open
Bezdekovska.pdfPrůběh obhajoby práce138,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.