Title: Řízení a vizualizace robotických vozidel
Other Titles: Control and vizualisation of robotic cars
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Žahour Jiří, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23023
Keywords: řízení;vizualizace;program;c#;.NET Framework;komunikační protokol;can;robot;ip;kamera;vozidla;convis;microsoft visual studio
Keywords in different language: control;visualization;program;c#;.NET Framework;communication protocol;can;robot;ip;camera;vehicles;convis;microsoft visual studio
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu pro snadné řízení robotických vozidel a pro přehledné zobrazení osazených senzorů. ConVis Studio, jak byl program nazván, je pojato jako univerzální objektová aplikace, kde si sám uživatel navolí, co přesně chce vizualizovat a řídit. K této práci byl navržen i komunikační protokol optimalizovaný pro sběrnici CAN. Program je tedy schopen řídit a vizualizovat nejen robotická vozidla, ale cokoli, co do jisté míry implementuje tento protokol. Aplikace umožňuje komunikaci s okolními zařízeními prostřednictvím sériové linky, přenos obrazu z kamery je řešen samostatným internetovým připojením. Vytvářené projekty jsou ukládány s příponou "cvp" ve formátu XML. ConVis Studio bylo vyvinuto s použitím .NET Frameworku v Microsoft Visual Studiu v jazyce C#.
Abstract in different language: This work is focused on developing a program for an easy control of robotic vehicles and for the visualization of available sensors. The ConVis Studio, as the program was called, is designed as a universal application, where a user chooses exactly what he wants to visualize and control. For the purposes of this work, a new communication protocol has been created. The protocol is also optimized for the CAN Bus and so the application is able to control and visualize not only robots, but everything what implements this protocol within an appropriate range. The application allows a communication through the serial port and a camera stream is transmitted by the separated internet connection. The projects are saved with the "cvp" extension in the XML format. The ConVis Studio was developed in Microsoft Visual Studio by using .NET Framework and C# programming language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokorny_Jan_DP_2016_E13N0108P.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
067023_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,9 kBAdobe PDFView/Open
067023_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,03 kBAdobe PDFView/Open
067023_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.