Title: Budicí systém pro reprosoustavy instalované v dozvukové komoře
Other Titles: The speaker controller for reverberation chamber
Authors: Choura, Tomáš
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23025
Keywords: aktivní výhybky;aktivní filtr;měření doby dozvuku;indikátor vybuzení
Keywords in different language: active crossover;active filter;measurement of reverberation time;excitation indication
Abstract: Tato práce pojednává o návrhu budícího systému pro reproduktorové soustavy, které slouží v dozvukové komoře pro měření doby dozvuku. Cílem této práce je návrh, realizace a testování takového systému. Vlastní koncepce budícího systému vychází z analogového zpracování signálu. První částí systému je šesti-kanálový předzesilovač, který zpracovává jednotlivá frekvenční pásma měřícího signálu pro daný reproduktor. Skládá se z vstupních symetrických obvodů, systému aktivních filtrů, systému přepínačů, obvodů pro indikaci signálu a zachycování špičkových úrovní signálu, dále pak výstupních symetrických obvodů, napájecího zdroje. Druhou částí systému je soustava výkonových zesilovačů. Celý systém je navržen tak, aby bylo možné provést měření podle normy ČSN ISO 3382-2.
Abstract in different language: This thesis deals with design the excitation system for loudspeaker system, which is installed in the reverberation chamber for measurement the time of reverberation. The aim of this thesis is design, realization and testing this system. The own conception is based on analog signal processing. The first section of the system is six-channel preamplifier which is process each frequency band of measurement signal for the loudspeaker. It contains input symmetric circuit, system of active filters, switching system, circuits for signal level indication and clipping, output symmetric circuits, power supply. The second section of the system is system of power amplifiers. All these parts are designed that system is able to measure reverberation time according the standard ČSN ISO 3382-2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Budici_system-elektronicka_verze_oficial.pdfPlný text práce7,55 MBAdobe PDFView/Open
067187_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,37 kBAdobe PDFView/Open
067187_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,74 kBAdobe PDFView/Open
067187_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce316,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.