Title: Měření optických vlastností zobrazovacích zařízení digitálním fotoaparátem
Other Titles: Measurement of the optical properties of display devices with a digital camera
Authors: Beran, Lukáš
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Šindelář Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23026
Keywords: měření jasu;měření kontrastu;měření rovnoměrného rozložení jasu;fotometrie;snímání zobrazovacího zařízení
Keywords in different language: measuring brightness;measuring contrast;measurement of uniform distribution of brightness;photometry;capturing display device
Abstract: V práci je řešena problematika automatizace měření optických vlastností zobrazovacích zařízení digitálním fotoaparátem a jejich vyhodnocení. Digitální fotoaparát může najednou zachytit celé zobrazovací zařízení a proto je tato metoda rychlejší než ostatní dostupné metody. V případě, že chceme změřit optické vlastnosti daného zobrazovacího zařízení, můžeme využít klasickou metodu měření parametrů obrazu pomoci sondy pro kalibraci zobrazovacích zařízení. Ovšem tato metoda je časově náročná, jelikož je zapotřebí sondou měřit ve více bodech na zobrazovacím zařízení a následně naměřená data zpracovat. Pro automatizací měření a vyhodnocení můžeme využít kvalitní digitální fotoaparát, který umožňuje analyzovat nezpracovaná data snímaná přímo snímacím prvkem fotoaparátu. Tato data se na základě známých parametrů expozice dají přepočítat na jas a z něj pak vyjádřit potřebné optické parametry, např. kontrast a rovnoměrnost rozložení jasu. Cílem této práce je automatizovat proces snímání zobrazovacího zařízení pomocí digitálního fotoaparátu Nikon D7100, zpracování pořízených snímků za účelem vypočtu jasů potřebných ploch a získat základní parametry testovaného zobrazovacího zařízení (například kontrast, jas, rovnoměrnost jasu). Výsledek této práce může být využit například pro automatizaci a zrychlení výstupní kontroly zobrazovacích zařízení v průmyslové výrobě.
Abstract in different language: This paper deals with the automatization measurement of the optical properties of the display devices with a digital camera. Because the digital camera can capture the entire screen at one time, makes it faster than other available methods. If test optical properties display devices are required, it is possible to use calibration sensor. However, this method is slow, because it is necessary with the calibration probe measure multiple points on the display device and then the measured data are processed. For automation of the measurement and evaluation can be used high quality digital camera that allows to analyse raw data. These data are converted based on exposure parameters and then it is possible to check these parameters displayed device brightness, contrast or distribution of brightness from the captured images. The aim of this paper is to automate the process of capturing a display device using a digital camera Nikon D7100 and afterwards, these captured images are used to evaluate and check the basic parameters of the test display devices such as, contrast, brightness, contrast or distribution of brightness. The result of this work can be used, for example, to automate and accelerate output control display devices in industrial production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Beran.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
067188_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,2 kBAdobe PDFView/Open
067188_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,09 kBAdobe PDFView/Open
067188_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce305,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.