Title: Energetická bilance a optimalizace řízení toků energie
Other Titles: Energy balance and energy flow control optimalization
Authors: Krutina, Aleš
Referee: Hanuš Radek, Ing. Ph.D.
Müller Zdeněk, Doc. Ing. PhD.
Toman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23031
Keywords: energetika;komunikace;neintruzivní vazební člen;rogowskiho cívka;chytrá síť
Keywords in different language: coupler;communication;non-intrusive coupler;rogowski coil;smart grid
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku toků energie, na způsoby jejich řízení v distribuční síti prostřednictvím komunikačních sítí a na progresivní technologie v odvětví energetika s jeho specifickými požadavky v oblasti komunikací. Jádro práce se zaměřuje na komunikace po silových vedeních, a to na úrovních nízkého i vysokého napětí. Dále je v práci představen nový systémový koncept komunikace v rámci chytré sítě a možnosti začlenění diverzních technologií; bezdrátový způsob komunikace. Práce se také zabývá legislativním rámcem a dopadem norem, které se silně dotýkají řešeného tématu. V závěru práce je řešen návrh neintruzivního vazebního prvku v planárním uspořádání na principu rogowskiho cívky a jeho začlenění do komunikačního řetězce.
Abstract in different language: The thesis deals with energy flows and the ways of the grid controlling. The communication in the grid is the most significant aspect of nowadays. Therefore, the thesis is very focused on the communication aspects and a progressive technology in the meaning of power industry and its specific demands. The core of the thesis deals with the communication over the power lines on the MV and LV level. Moreover, the thesis shows new systematic concept of communication in the grid and the way of using a different technology such as wireless. It also deals with the legislative and norm restrictions which goes hand in hand with the topic. Finally, the design part of the thesis deals with the new planar design of rogowski coil as a non-intrusive coupler in the communication chain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEXT Disertace.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
krutina opon.pdfPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
krutina publ.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
krutina obh.pdfPrůběh obhajoby práce686,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.