Title: Společenství Muslimských bratrů ve vztahu k egyptské politice, společnosti a britské přítomnosti v éře egytpské monarchie, 1922-1952
Other Titles: The Society of the Muslim Brothers in Relation to Egyptian Politics, Society and the British Presence in the Era of Egyptian Monarchy, 1922-1952
Authors: Najman, Tomáš
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Ramadan, Issam
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2305
Keywords: Muslimské bratrstvo;Hasan al-Banná;Egypt;liberální experiment;islám;islámský fundamentalismus;reformismus;strana Wafd;Velká Británie;kolonialismus
Keywords in different language: Muslim brothers;Hasan al-Banna;Egypt;liberal experiment;islam;islamic fundamentalism;reformism;Wafd;Great Britain;colonialism
Abstract: Práce se zabývá Společenstvím muslimských bratrů v Egyptě od jeho vzniku v roce 1928 až do převratu Svobodných důstojníků v roce 1952. Obsahuje teoretické vymezení islámského reformismu a historický vývoj Egypta od roku 1882 do roku 1952. Analyzuje ideologické zdroje, založení a politický vývoj Muslimských bratří a důrazem na roli Hasana al-Banná. Primárně je práce zaměřena na popis a rozbor širokého spektra kontaktů Muslimských bratrů s nejvýznamnějšími politickými a společenskými činiteli v tehdejším Egyptě. Kromě toho se práce věnuje snaze o vysvětlení vnitřního schizmatu Muslimských bratrů v posledních letech monarchie.
Abstract in different language: This thesis focuses on the Society of the Muslim Brothres in Egypt from it´s beginning in 1928 to the Free officers´ military coup in 1952. It includes deep theretical definition of islamic reformism and historical development of Egypt between 1882 and 1952. It describes ideological sources, establishment and political evolution of the Muslim brothers stressing the role of Hasan al-Banna. Primary objective of this thesis is analysis of a diverse spectrum of relations between the Muslim brothers and the most significant political and social elements in liberal Egypt. Besides that there is a attempt to explain reasons of schism within the Muslim brotherhood in the end of the "liberal experiment".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce817,46 kBAdobe PDFView/Open
Najman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,05 kBAdobe PDFView/Open
Najman_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,03 kBAdobe PDFView/Open
Najman.pdfPrůběh obhajoby práce161,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.