Název: Společenství Muslimských bratrů ve vztahu k egyptské politice, společnosti a britské přítomnosti v éře egytpské monarchie, 1922-1952
Další názvy: The Society of the Muslim Brothers in Relation to Egyptian Politics, Society and the British Presence in the Era of Egyptian Monarchy, 1922-1952
Autoři: Najman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Ramadan, Issam
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2305
Klíčová slova: Muslimské bratrstvo;Hasan al-Banná;Egypt;liberální experiment;islám;islámský fundamentalismus;reformismus;strana Wafd;Velká Británie;kolonialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Muslim brothers;Hasan al-Banna;Egypt;liberal experiment;islam;islamic fundamentalism;reformism;Wafd;Great Britain;colonialism
Abstrakt: Práce se zabývá Společenstvím muslimských bratrů v Egyptě od jeho vzniku v roce 1928 až do převratu Svobodných důstojníků v roce 1952. Obsahuje teoretické vymezení islámského reformismu a historický vývoj Egypta od roku 1882 do roku 1952. Analyzuje ideologické zdroje, založení a politický vývoj Muslimských bratří a důrazem na roli Hasana al-Banná. Primárně je práce zaměřena na popis a rozbor širokého spektra kontaktů Muslimských bratrů s nejvýznamnějšími politickými a společenskými činiteli v tehdejším Egyptě. Kromě toho se práce věnuje snaze o vysvětlení vnitřního schizmatu Muslimských bratrů v posledních letech monarchie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the Society of the Muslim Brothres in Egypt from it´s beginning in 1928 to the Free officers´ military coup in 1952. It includes deep theretical definition of islamic reformism and historical development of Egypt between 1882 and 1952. It describes ideological sources, establishment and political evolution of the Muslim brothers stressing the role of Hasan al-Banna. Primary objective of this thesis is analysis of a diverse spectrum of relations between the Muslim brothers and the most significant political and social elements in liberal Egypt. Besides that there is a attempt to explain reasons of schism within the Muslim brotherhood in the end of the "liberal experiment".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce817,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najman_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Najman.pdfPrůběh obhajoby práce161,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.