Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Daniel
dc.contributor.authorFlaková, Jarmila
dc.contributor.refereeCharvát, Petr
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:05Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:27:05Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier48708
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2309
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám tématem křižáckých hradů v Sýrii. Po historickém úvodu se věnuji vztahům mezi muslimy a křižáky v této oblasti. Poté se soustřeďuji na hlavní téma práce, kterým jsou dějiny a především architektura čtyř hradů na území Sýrie: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab a Saone. V závěru své práce vytyčuji typické prvky křižácké architektury v dané oblasti a jedinečný způsob, jakým byly uvedené památky vystavěny.cs
dc.format109 s. (119 915 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkřižácics
dc.subjectvzájemné vztahy muslimů a křižákůcs
dc.subjectkřižácké hrady v Sýriics
dc.subjectCraque des Chevalierscs
dc.subjectBlízký východcs
dc.titleKřižácké hrady v Sýriics
dc.title.alternativeCrusader castles in Syriaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis I dwell on theme crusader castles in Syria. After historical introduction I deal with relations between muslims and crusaders in this location and I also note not only of their cultural exchange. Than I focus on four of crusader castles that survived more or less in Syria, specifically: Craque des Chevaliers, Safita, Marqab and Saone. I describe their history, functions and architectural characteristics of their interiors and exteriors. At the close of my diploma thesis I mention typical elements of crusader architecture in Syria and unique manner by which are local monuments have been builted.en
dc.subject.translatedcrusadersen
dc.subject.translatedrelations between muslims and crusadersen
dc.subject.translatedcrusader castles in Syriaen
dc.subject.translatedCraque des Chevaliersen
dc.subject.translatedMiddle easten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRIZACKE HRADY V SYRII.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Flakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,03 kBAdobe PDFView/Open
Flakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,91 kBAdobe PDFView/Open
Flakova.pdfPrůběh obhajoby práce130,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.