Title: Možnosti recyklace fotovoltaických panelů
Other Titles: Possibilities of photovoltaic panel recycling
Authors: Ebrlová, Daniela
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23157
Keywords: fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;fotovoltaická elektrárna
Keywords in different language: photovoltaic panels;photovoltaic cell;photovoltaic power plant
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Možnosti recyklace fotovoltaických panelů". Práce se zabývá problematikou recyklace fotovoltaických panelů na konci jejich životnosti. V první části nalezneme vývoj panelů v rámci České republiky i v rámci zahraničních států. Dále je probrán princip funkce článků a dělení panelů podle druhu. Součástí práce je také rozbor jednotlivých složek panelu, spolu s možností dalšího zpracování. Důležitou částí je popis dosud známých metod recyklace panelů a rozbor jejich kladů a záporů.
Abstract in different language: The theme of the thesis is "Options of recycling of the photovoltaic panels." Thesis deals with the recycling of photovoltaic panels at the end of it's life. The first part contains the development of the panels in the Czech Republic and within foreign countries as well. The principle of function of the cells and the way of dividing panels by type is also discussed. The work also includes analysis of the individual components of the panel, along with the possibility of further processing. The important part, is the description of the all known methods for recycling the panels and the analysis of their pros and cons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti recyklace fotovoltaickych panelu.pdfPlný text práce580,67 kBAdobe PDFView/Open
062887_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,4 kBAdobe PDFView/Open
062887_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,53 kBAdobe PDFView/Open
062887_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.