Title: Návrh energeticky soběstačné ekofarmy
Other Titles: Project of Energy Self-sufficient Eco Farm
Authors: Hejtmánková, Petra
Advisor: Raková Lenka, Ing.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23158
Keywords: obnovitelné zdroje energie;fotovoltaický systém;tepelné čerpadlo;napájení ostrovního systému;ekonomické a energetické zhodnocení;ekofarma
Keywords in different language: renewable energy sources;photovoltaic system;heat pump;off-grid system supplying;energy and economic evaluation;eco farm
Abstract: Překládaná bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a jejich využití při návrhu energeticky soběstačné ekofarmy. Na začátku této práce je teoreticky objasněna problematika obnovitelných zdrojů, které by bylo možno pro návrh této farmy využít. Dále je pro konkrétní objekt navrženo několik možných způsobů zajištění pokrytí spotřeby elektrické energie a spotřeby tepla pro vytápění a ohřev vody. V závěru jsou návrhy zhodnoceny z hlediska energetického i ekonomického.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on renewable energy sources and their use in design of energetically self-sufficient eco farm. At the beginning of this work is to theoretically clarify the issue of those renewable energy sources that could be used for this farm design. Next part deals with specific building for which are proposed several possible ways how to cover power consumption and heat consumption for heating and hot water. In the end of this work these suggestions are energetically and economically evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hejtmankova Petra.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
062892_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,52 kBAdobe PDFView/Open
062892_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,31 kBAdobe PDFView/Open
062892_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.