Title: Muslimská komunita ve Velké Británii na přelomu tisíciletí
Other Titles: The Muslim community in Great Britain at the turn of the millennium
Authors: Ponomarev, Pavel
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Písařová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2316
Keywords: Velká Británie;islám;muslimové;terorismus;islamofobie;sekuritizace
Keywords in different language: Great Britain;islam;muslims;terrorism;islamophobia;securitization
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o komparaci muslimské komunity s britskou společností v průběhu posledních dvou desetiletí. Jedná se o období 1990 - 2001 a 2001 - 2010. Druhá část práce popisuje dopad protiteroristických opatření na muslimskou společnost.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with comparison of muslim community and British society during last two decades, the time period being 1990-2001 and 2001-2010. The second part of this work describes the impact of counter-terrorist measures on the muslim socitey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muslimska komunita v Britanii na prelomu tisicileti.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Ponomarev_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,6 kBAdobe PDFView/Open
Ponomarev_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,42 kBAdobe PDFView/Open
Ponomarev.pdfPrůběh obhajoby práce148,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.