Title: Energetické zásobení rodinného domu kogenerační jednotkou
Other Titles: Energy supply of the family house by cogeneration unit
Authors: Tóthová, Hana
Advisor: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23161
Keywords: kogenerace;kogenerační jednotka;mikrokogenerace;rodinný dům;tepelné ztráty;tepelná energie;elektrická energie;vytápění;zásobení;bilance
Keywords in different language: cogeneration;cogeneration unit;microcogeneration;family house;thermal losses;thermal energy;electric energy;heating;supply;evaluation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením energetické bilance rodinného domu a návrhem vhodné kogenerační jednotky. Vhodnost nasazení kogenerační jednotky do rodinného domu je posouzena dle ekonomické bilance za 15 let provozu.
Abstract in different language: Submited bachelor thesis deals with solution of energetic evaluation of a family house and with a propose of convenient cogeneration unit. The convenience of placement of cogeneration unit to a family house is evaluated according to economical evaluation after 15 years of operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tothova_Hana_2016.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
067175_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,92 kBAdobe PDFView/Open
067175_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,56 kBAdobe PDFView/Open
067175_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.