Title: Návrh větrné elektrárny
Other Titles: Project of Wind Power Station
Authors: Maříková, Ludmila
Advisor: Holý Jaroslav, Ing.
Referee: Raková Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23164
Keywords: obnovitelné zdroje;větrné elektrárny;vítr;větrná energie;rotor;výkon.
Keywords in different language: renewable resource;wind power;wind;wind energy;rotor;power.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh větrné elektrárny a její podmínky pro stavbu. V první části je zmíněna historie o využití energie větru v minulosti a dále pak popis co je energie větru a její využití v dnešní době. V druhé části se zmíníme o typech motorů větrné elektrárny. Třetí část je zaměřená na podmínky pro stavbu větrné elektrárny v České republice. Poslední část je věnována samotnému návrhu pro zvolenou lokalitu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the design of wind turbines and the conditions for the construction. The first part is mentioned the history of wind energy, and then the description of what is wind energy and how can we use it today. In the second part we will explain the types of wind turbines. The third part is focused on the conditions for the construction of wind power plants in the Czech Republic. And the last part of the thesis is the wind power design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marikova_Ludmila_2016.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
067240_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,98 kBAdobe PDFView/Open
067240_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,58 kBAdobe PDFView/Open
067240_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.