Title: Aktivní reproduktorová výhybka
Other Titles: Active crossover for loudspeaker
Authors: Kučera, Tomáš
Advisor: Zuzjak Ladislav, Ing.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23173
Keywords: aktivní výhybka;analogová výhybka;linkwitz-riley;frekvenční filtr;zpožďovací obvod;aktivní fader;modul;modulární konstrukce;aktivní korekce hlasitosti
Keywords in different language: active crossover;analogue crossover;linkwitz-riley;frequency filter;delay circuit;active fader;modul;modular design;active gain control
Abstract: Cílem práce je prostudovat teorii reproduktorových výhybek, jejich typy, výhody a nevýhody, navrhnout a zkonstruovat dvoukanálovou aktivní analogovou výhybku se třemi pásmy a zpožďovacími obvody. Důvod pro její realizaci je částečně dán nedostatečným množstvím kvalitních výrobků na trhu a částečně i výhodami modulární konstrukce, která umožňuje sestavení libovolně konfigurovatelného zařízení pro zpracování signálu. Dalším důvodem pro konstrukci tohoto přístroje je zbytečnost použití digitálních systémů v jednodušších aplikacích a fakt, že kvalitní digitální systémy jsou stále drahé. Konstrukce analogové výhybky se skládá z jednotlivých modulů, které jsou samostatně funkční a použitelné ve více typech a konfiguracích zařízení. Výhybka je realizována jako "state-variable" filtr topologie Linkwitz-Riley se strmostí 24 dB na oktávu, která je v analogových výhybkách běžně používaná. Zpožďovací obvody jsou realizovány sériovým spojením dvou obvodů prvního řádu a dosahují zpoždění až 4 ms. Korekce hlasitosti jsou realizovány jako aktivní obvody, což přináší lepší odstup signálu od šumu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to study the theory of loudspeaker crossovers, their types, advantages and disadvantages; design and construct the two-channel active analog crossover with three bands and delay units. The major reason for this realization is partly due to an insufficient amount of high-quality products on the market and partly also to the advantages of modular structure, that allows the assembly of arbitrarily configurable device for signal processing. Another reason for the construction of this device was the futility of the usage of digital systems in simpler applications and the fact that high-quality digital systems are still expensive. The design of this analogue crossover consists of individual modules that they function independently and may be used in multiple devices and configurations. The crossover is implemented as a state-variable filter Linkwitz-Riley topology with 24 dB/Oct. roll off slope, which is in analogue crossovers commonly used. The delay circuits are implemented as a serial connection of two first order delay circuits with range up to 4 ms. The volume corrections are designed as active gain controls, which provides a better signal to noise ratio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-DP se zadanim komplet.pdfPlný text práce8,06 MBAdobe PDFView/Open
066959_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,52 kBAdobe PDFView/Open
066959_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,16 kBAdobe PDFView/Open
066959_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.