Title: Bateriový management soustavy trakčních lithiových baterií
Other Titles: Battery Management of the Lithium Traction Batteries
Authors: Dostál, Ondřej
Advisor: Flajtingr Jiří, Doc. Ing.
Referee: Dolejš Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23176
Keywords: bateriový management;bms;trakční baterie;li-ion;bateriové vozidlo;balancování baterií;trakční lithiová baterie;elektrické vozidlo
Keywords in different language: battery management;bms;traction battery;li-ion;electric battery vehicle;battery balancing;traction lithium battery;pure electric vehicle
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na blokové vytvoření systému bateriového managementu na základě aktuálních požadavků pro trakční vozidla. Poskytuje přehled dostupných trakčních baterií a jejich klíčových vlastností pro danou aplikaci a dále představuje základní průpravu do teorie balancování a vyhodnocování stavu baterií. Cílem práce je vytvoření blokového schématu hardwaru systému bateriového managementu, na jehož základě jsou postaveny vyhodnocovací algoritmy pro obsluhu konkrétních baterií s lithiovým základem společně s vyhodnocením možných kritických stavů systému.
Abstract in different language: This thesis is focused on design of battery management system based on actual requirements for traction vehicles. It provides general knowledge of traction batteries including the key properties for traction aplications followed by the elementary theory of battery balancing and appraisal of actual battery conditions. The target of this thesis is to create block diagram of hardware for battery management system designed for defined lithium batteries with evaluation of critical conditions of whole system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bateriovy_management_soustavy_trakcnich_lithiovych_baterii_BP_-_Ondrej_Dostal.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
066963_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,1 kBAdobe PDFView/Open
066963_oponent.pdfPosudek oponenta práce246,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek 001.jpgPrůběh obhajoby práce703,65 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.