Title: Laboratorní přípravek pro FM rozhlas
Other Titles: FM Broadcast Laboratory Device
Authors: Petrovič, Jiří
Advisor: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23179
Keywords: vkv fm transmitter;jednočipový fm vysílač;frekvenční modulace;multiplex fm signálu;modulační parametry;impedanční přizpůsobení antény
Keywords in different language: vhf fm transmitter;single chip fm transmitter;frequency modulation;fm multiplex;modulation parameters;antenna impedance matching.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na úpravu malého přenosného vysílače VKV FM signálu. V prvním kroku této práce je integrovaná anténa nahrazena konektorem, který nám poskytne snadný přístup k měření v konečné aplikaci. V další části této práce je ověřeno několik základních parametrů přenosného vysílače pomocí signálů vygenerovaných v digitální a analogové podobě. Jako konečné využití takto upraveného vysílače je jednoduchý generátor VKV FM signálu, který bude používán pro laboratorní měření ve výuce.
Abstract in different language: This thesis is focused on modification of small portable VHF FM broadcast transmitter. In the first step, the integrated antenna is replaced by a connector, which give easy access for measurements and for the final application. Next few basic parameters of the transmitter with digital and analog signals are checked. The final use of the modified transmitter is use as a simple VHF FM broadcast signal generator in the educational laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
petrovic_jiri_laboratornipripravekprofmrozhlas.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
066969_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,59 kBAdobe PDFView/Open
066969_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,9 kBAdobe PDFView/Open
066969_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.