Title: Měřič výkonu mikrovlnného signálu
Other Titles: The Microwave Signal Power Meter
Authors: Opava, Martin
Advisor: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Fiala Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23181
Keywords: mikrovlnný signál;mikrovlnný výkon;rohde & schwarz;nrp- z21;matlab;měřící skript;vysokofrekvenční signál;senzor vf výkonu;měřící systém;automatizované měření
Keywords in different language: microwave signal;microwave power;power sensor;rohde & schwarz;nrp- z21;matlab;measuring script;high frequency signal;sensor of high frequency power;measurement system;automated measurement
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání možností tvorby programovacích skriptů pro sondu NRP - Z21 pro měření mikrovlnného signálu od firmy Rohde & Schwarz. Získávání informací z měřící sondy a komunikace sondy s počítačem je realizována pomocí rozhraní USB. Pro naprogramování a sestavení měřícího skriptu jsem zvolil program MATLAB. Důvodem psaní toho skriptu je možnost zapojení měřící sondy například do měřících systémů pracujících v mikrovlnném pásmu a z nich získávání potřebných hodnot a údajů.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis focuses on examining the possibilities of creating programming scripts for NRP - Z21 power sensor used for measuring microwave power made by the company Rohde & Schwarz. Getting information from the sensor and its communication with a computer is realised by USB. For programming and building the measuring script I chose the program MATLAB. Reason for writing this script is the possibility of connecting the power sensor for instance to measuring systems working in microwave band and getting needed values and data from them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Opava_BP portal.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
066971_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,25 kBAdobe PDFView/Open
066971_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,97 kBAdobe PDFView/Open
066971_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.