Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMach František, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLufinka, Martin
dc.contributor.refereeKotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T08:19:17Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:19:17Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier66976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23183
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem prototypu vidlicového motoru se dvěma lineárními elektromagnetickými aktuátory. Jedná se zejména o návrh mechanické konstrukce, přídavné konstrukce potřebné k řízení a návrh samotných aktuátorů, ale práce se stručněji zabývá také problematikou řízení a to hlavně elektronickými spínači. Algoritmus řízení je pouze stručně popsán. Dále je zde řešena praktická výroba prototypu a jeho experimentální ověření.cs
dc.format52 s., 13 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotorcs
dc.subjectelektromagnetický aktuátorcs
dc.subjectstatická charakteristikacs
dc.subjectcívkacs
dc.subjectjádrocs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectspínačcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectsílacs
dc.subjectmagnetické pole.cs
dc.titleNávrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátorycs
dc.title.alternativeDesign of vee engine with linear electromagnetic actuatorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor theses presents a complex design of the prototype V-engine with two linear electromagnetic actuators. These include the design of mechanical construction, additional structures for control and design of actuators themselves. But work also briefly deals with the issue of control and especially electronic switches. The control algorithm is only briefly outlined. There is also dealth with the prototype practical production and its experimental verification.en
dc.subject.translatedmotoren
dc.subject.translatedelectromagnetic actuatoren
dc.subject.translatedstatic characteristicen
dc.subject.translatedcoilen
dc.subject.translatedarmatureen
dc.subject.translatedshaften
dc.subject.translatedswitchen
dc.subject.translatedconstructionen
dc.subject.translatedforceen
dc.subject.translatedmagnetic field.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Lufinka_Navrh vidlicoveho motoru s linearnimi elektromagnetickymi aktuatory.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
066976_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,54 kBAdobe PDFView/Open
066976_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,66 kBAdobe PDFView/Open
066976_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.