Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMasopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorŠelmek, Tomáš
dc.contributor.refereeVeřtát Ivo, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T08:19:18Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:19:18Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-27
dc.identifier66978
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23185
dc.description.abstractTato práce se zabývá vyuţitím chytrých TV jako inteligentních nástěnek. Je zde popsána technologie DLNA. Jsou zde popsány standardy a protokoly pouţívané v počítačových sítích, na kterých je technologie DLNA koncipována. Jsou zde uvedeny specifikace technologie DLNA, omezení a moţnosti. Dále jsou zde porovnány vybrané aplikace pro vytváření media serveru a aplikace pro vzdálené ovládání zobrazovače médií. Poslední částí práce je návrh prezentačního systému pro 7 nadzemní patro.cs
dc.format41 s. (70 138 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdlnacs
dc.subjectupnpcs
dc.subjectplexcs
dc.subjectserviiocs
dc.subjectps3 media servercs
dc.subjectumscs
dc.subjectwindows media playercs
dc.subjectsubsoniccs
dc.subjectwindows 10cs
dc.titlePrezentační systém na bázi smart TV přijímačůcs
dc.title.alternativePresentation System Based on the Smart TVen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on the using of smart TVs as smart boards. There is description of DLNA technology and standards and protocols used in computers networks of which are the technology DLNA conceived. There are specifications of DLNA technology, limitations and options. Next there are compared selected applications for creating media server and application for remote control media renderer. The last part is about proposal of system for slideshow for 7. overground floor.en
dc.subject.translateddlnaen
dc.subject.translatedupnpen
dc.subject.translatedplexen
dc.subject.translatedserviioen
dc.subject.translatedps3 media serveren
dc.subject.translatedumsen
dc.subject.translatedwindows media playeren
dc.subject.translatedsubsonicen
dc.subject.translatedwindows 10.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Selmek_DLNA.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
066978_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,7 kBAdobe PDFView/Open
066978_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,58 kBAdobe PDFView/Open
066978_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.