Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVáchalová, Laura
dc.contributor.refereeJanota Jiří, Ing.
dc.date.accepted2016-6-3
dc.date.accessioned2017-02-21T08:19:37Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:19:37Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier62922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23200
dc.description.abstractTato práce je vytvořena s cílem provedení analýzy podnikových procesů ve společnosti Hisense Czech s.r.o. a následně definovat změny těchto procesů formou projektu, které by vedly ke zvýšení výkonnosti podnikových procesů. Nejprve je stručně charakterizován zvolený podnik včetně jeho mateřské společnosti. Dále následuje analýza vývoje prostředí společnosti, ve kterém působí. Poté je provedena analýza podnikových procesů včetně jejich sledovaných výkonnostních charakteristik. Na základě procesní analýzy je navržen projekt pro zvýšení výkonnosti podnikových procesů. Práce také obsahuje definování rizik a přínosů projektu včetně opatření pro jejich snížení. V závěrečné kapitole se práce zabývá úpravami layoutu a provozních norem organizace.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikové procesycs
dc.subjectprocesní analýzacs
dc.subjectprocesní optimalizacecs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectimplementace projektucs
dc.titleProjekt zvyšování výkonnosti podnikových procesůcs
dc.title.alternativeBusiness Processes Performance Rising Projecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis was created with the aim to analyze existing business processes of Hisense Czech CO. Ltd. and then define the changes in these processes through a project that would lead to increased efficiency of business processes. Firstly is briefly descripted selected company, including its parent company. This is followed by analysis of the development environment in which the company operates. Then is realized an analysis of business processes and their performance characteristics. Based on the process analysis is designed project to increase the efficiency of business processes. Work also includes defining the risks and benefits of the project, including measures to reduce them. The final chapter deals with layout´s modifications and operating standards of the company.en
dc.subject.translatedbusiness processessen
dc.subject.translatedprocess analysisen
dc.subject.translatedprocess optimizationen
dc.subject.translatedenvironment analysisen
dc.subject.translatedimplementation of the projecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vachalova.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce662,22 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova_OP.pdfPosudek oponenta práce588,63 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vachalova.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.