Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: The analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Pešek, Jaroslav
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23204
Keywords: analýza procesů;bpmn;ipma;prince2;optimalizace;epms;projektové řízení
Keywords in different language: process analysis;bpmn;ipma;prince2;optimization;epms;project management
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraných podnikových procesů. Práce začíná představením společnosti, dále pokračuje vysvětlením základních pojmů procesního modelování s pomocí nástroje BPMN. Následně v práci dochází k zmapování procesů týkajících se projektového řízení. Dále jsou popsány metodiky projektového řízení. Jedna z metodik je vybrána pro aplikaci ve společnosti. Dle metodiky PRINCE2 jsou namodelovány a popsány procesy týkající se řízení projektu v praxi.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes. The work begins with a company description, then it continues with a description of the basic concepts of process modelling with a tool BPMN. Next in this thesis are mapped the business processes of project management. Next there is a description of the methods of managing the projects. One of these methods is chosen for application in a real company. According to PRINCE2 method are the business project processes modeled and described for praxis using.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaroslav Pesek_2016.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pesek_VP.pdfPosudek vedoucího práce602,66 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pesek_OP.pdfPosudek oponenta práce730,74 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pesek.PDFPrůběh obhajoby práce1,27 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.