Title: Analýza rizik podnikatelského projektu
Other Titles: Risk analysis of project plan
Authors: Sova, Miriam
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23205
Keywords: identifikace rizik;analýza rizik;ošetření rizik;it projekt;wms;řízení rizik
Keywords in different language: risk identification;risk analysis;risk treatment;it project;wms;risk management
Abstract: Diplomová práce se věnuje identifikaci, analýze a ošetření rizik v podnikatelském projektu. Projekt je realizován informačně-technologickou společností AIMTEC, a. s., která dodá své řešení do strojírenské společnosti BETA, a. s. Strategickým cílem projektu je implementace systému pro řízení skladů. V první části je projekt popsán a posouzen, následně jsou identifikována rizika projektu, je určena jejich pravděpodobnost a dopad na projekt. Na základě výsledků jsou posléze formulovány strategické scénáře. Dále jsou navrženy nástroje pro ošetření rizik, které jsou zahrnuty v nákladech projektu. V závěru je posouzena rizikovost projektu a jsou shrnuty přínosy kvalifikační práce pro společnost AIMTEC, a. s.
Abstract in different language: Presented diploma thesis deals with risk identification, risk analysis and risk treatment of a business project. The project is realized by information-technology company AIMTEC, which delivers its solution into the engineering company BETA. The strategic aim of this project is to implement a warehouse management system (WMS). The first part of described thesis is a project description and evaluation. Subsequently is determined the identification of project risks as well as their probability and impact. All strategic scenarios are formulated on the basis of explored results. Furthermore there are planned suggestions of risk treatment measures that are included in the project costs. Risks of the project are assessed in the conclusion of thesis together with the determination of benefits for AIMTEC company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miriam Sovova DP analyza rizik projektu.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_Sovova_VP.pdfPosudek vedoucího práce629,8 kBAdobe PDFView/Open
DP_Sovova_OP.pdfPosudek oponenta práce702,2 kBAdobe PDFView/Open
DP_Sovova.PDFPrůběh obhajoby práce1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.