Title: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Other Titles: The Project of Implementation of the Medium-Term Strategic Programme of Organization
Authors: Boučková, Jana
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23207
Keywords: strategický plán;finanční plán;implementace;analýza prostředí;analýza rizik
Keywords in different language: strategic plan;financial plan;implementation;environmental analysis;risk analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na téma implementace střednědobého strategického programu v zemědělském podniku. Diplomová práce není rozdělena na teoretickou a praktickou část, ale obě tyto části se prolínají. V úvodu je společnost představena, dále je formulován střednědobý strategický plán pro období 2016 2018. Strategický plán je konfrontován s analýzou prostředí. Pro strategické období je vytvořen finanční plán, ten následuje implementace strategického plánu. Další část je zaměřena na identifikaci rizikových faktorů, tvorbu scénářů a ošetření klíčových rizikových faktorů. V závěru práce je doporučen proces controllingu.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the implementation of the strategic programme in the agriculture company. This thesis is not divided into theoretical and practical parts, but those two parts overlap. At first, there is an introduction of the company, followed by the formulation of the strategic plan for the term 2016 2018. Strategic plan is confronted with the environmental analyses. Next the financial plan is designed, followed by proposal of the implementation plan. The next part is focused on identification risk factors, creating scenarios and treatment of the key risk factors. At the end, the process of controlling is recommended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bouckova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bouckova_VP.pdfPosudek vedoucího práce665,87 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bouckova_OP.pdfPosudek oponenta práce873,22 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bouckova_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.