Title: Syrské vodní zdroje
Other Titles: Syrian Water Resources
Authors: Kolář, Martin
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2321
Keywords: Blízký východ;Syrská arabská republika;Sýrie;vodní zdroje;voda
Keywords in different language: Middle east;Syrian arab republic;Syria;water resources;water
Abstract: Cílem této diplomové práce bude popsání elementárních problémů s vodou v Sýrii. Práce si také klade pomocí studia odborných textů a oficiálních vyjádřeních syrské vlády a mezinárodních organizací za cíl navrhnout u jednotlivých problémů řešení, která by mohla řadu z těchto problémů odstranit či alespoň zmírnit jejich dopady na syrskou populaci. Hlavní problémy s vodou na Blízkém východě včetně Sýrie, kterými se bude práce zabývat, jsou sdílené vodní zdroje, špatná spolupráce mezi zeměmi v regionu a špatné vzájemné smlouvy týkající se distribuce sdílených vodních zdrojů, nárůst spotřeby způsobený populačním růstem a ambiciózními rozvojovými programy v různých částí regionu, které zahrnují hlavně zemědělský sektor. Dále nedostatečným managementem v hospodaření s vodními zdroji, starými vodními sítěmi s vysokými úniky vody, v mnoha případech zastaralým systémem zavlažování, špatně využívanými alternativními vodními zdroji, malým využívání odpadních vod, odsolování, výstavba cisteren, sbírání dešťové vody apod.
Abstract in different language: In this work I would like to try identify the main problems with syrian water management. One of them is that country´s major rivers and water resources are shared with neighboring countries. Syria is so depends on Turkey which is situated on best water resources management position because from turkey´s area is spring important Middle East rivers as Euphrates and Tigris. Next problem is high population growth and bigger urbanisation, institutions in charge of water resources management are still quite weak. Chapters in first part of this work includes mainly informations about water resources in Syrian Arab Republic as main rivers with their flowrate and dams, groundwaters and rainfall. Chapters are dissertate about Euphrates river, Tigris river and Orontes river. Last chapter from this first part is about pollution of syrian water resources. Next middle part is focused on important geopolitical questions and relatives among neighbours countries as Turkey, Iraq and Israel. Two chapters are talking about totally diference theories what should happend to solve problems with water resources in this area of Middle East. First is theory of war and second Theory of cooperation. Last part is about syrian government and syrian ministry´s which are directions water management in this country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SYRSKE VODNI ZDROJE.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Kolar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,58 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_oponent.pdfPosudek oponenta práce250,57 kBAdobe PDFView/Open
Kolar_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce117,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.