Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and subsequent optimization of business processes
Authors: Prokopová, Kateřina
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kocián Jan, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23210
Keywords: proces;procesní popis;atributy procesu;vlastník procesu;dokumentace;sales tým;salesforce;metodika
Keywords in different language: process;process descritpion;process attributes;proces owner;documentation;sales team;salesforce;methodology
Abstract: Předložená práce je zaměřena na sjednocení a aktualizaci procesních popisů určených Sales týmu společnosti Kerio Technologies, s. r. o. a na následný návrh metodiky, která je určena pro budoucí popis procesů. První část práce je věnována společnosti Kerio Technologies, s. r. o. především pak systémům, které používá ke správě svých zákazníků a charakteristice Sales týmu. Další část práce obsahuje problémy, které byly identifikovány v průběhu práce na přepisu procesní dokumentace spolu s návrhy jejich řešení a ukázkami navrhovaných řešení v praxi. Dále se práce věnuje metodice, která byla pro popis procesu ve společnosti zavedena. Poslední část vyhodnocuje spokojenost Sales týmu s procesními popisy.
Abstract in different language: This thesis is focused on unification and updating process descriptions mostly used by Sales team of the company Kerio technologies, s. r. o. and introduction of methodology for future descriptions. The first part is devoted to characteristic of the company , the systems company is using and also characteristic of the Sales team, main user of the descriptions. Another part contains problems, identified during process re-write, suggested solutions and practical examples. After problem solving part, there is an introduction of methodology for future process descriptions. Last part is dedicated to Sales questionnaire which is focused on their satisfaction with updated processes descriptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prokopova_2016.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
DP_Prokopova_VP.pdfPosudek vedoucího práce666,22 kBAdobe PDFView/Open
DP_Prokopova_OP.pdfPosudek oponenta práce582,06 kBAdobe PDFView/Open
DP_Prokopova.PDFPrůběh obhajoby práce1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.