Title: Komunikační systém a komunikační praxe v organizaci
Other Titles: Communication system and the practice of communication in the organization
Authors: Švehlová, Lucie
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23211
Keywords: interní komunikace;komunikační prostředky;komunikační strategie;elektronická forma komunikace
Keywords in different language: internal communication;communication channels;communication strategy;electronic form of communication
Abstract: Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve společnosti. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit současný stav interní komunikace ve společnosti Socialbakers se zaměřením na české pobočky zejména na pobočku plzeňskou a formulovat návrhy pro účinnou komunikaci ve společnosti. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů interní komunikace. V další části je charakterizována společnost Socialbakers a provedena analýza prostředí. Následně je analyzována interní komunikace ve společnosti a vyhodnocena. V návaznosti na vyhodnocení interní komunikace ve společnosti byly určeny její silné a slabé stránky a stanoveny návrhy na zlepšení interní komunikace ve společnosti Socialbakers.
Abstract in different language: The thesis deals with internal communication within a company. The aim is to analyse and evaluate the current state of internal communication within the company Socialbakers focusing on the particular branch in Pilsen, Czech Republic and formulate proposals for effective communication within the company. The first part focuses on fundamental terms of internal communication. The next section characterizes Socialbakers and environment analysis. Subsequently internal communication within the company is analysed and evaluated. Finally, internal communication is evaluated in order to determine its strenghts and weknesses and to set out proposals to improve the communication within the company Socialbakers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svehlova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaL_VP.pdfPosudek vedoucího práce745,15 kBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaL_OP.pdfPosudek oponenta práce712,16 kBAdobe PDFView/Open
DP_SvehlovaL.PDFPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.